Kontakt

SIEDZIBA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTP

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul.Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

tel: (91) 425 31 39
fax: (91) 425 31 56
http://www.ptp.szczecin.pl

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Tresc

SIEDZIBA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTP
71-252 Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1
Rachunek: 31 1020 4795 0000 9202 0156 0184 PEKAO S.A.