Członkostwo

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTP 


Aby zostać członkiem Oddziału Zachodniopomorskiego PTP należy złożyć do Zarządu Oddziału deklarację członkowską podpisaną przez dwóch członków wprowadzających.

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Zachodniopomorskiego PTP jest rozpatrywany przez Zarząd Oddziału na podstawie złożonej deklaracji. Zarząd Oddziału informuje kandydatów na członków o przyjęciu ich do Zachodniopomorskiego Oddziału PTP podczas posiedzeń naukowo-szkoleniowych, które odbywają w odstępach dwumiesięcznych.

SIEDZIBA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTP
71-252 Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1
Rachunek: 31 1020 4795 0000 9202 0156 0184 PEKAO S.A.