Informacje dla sponsorówOddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
zaprasza firmy farmaceutyczne do współudziału w naszych 
konferencjach naukowo-szkoleniowych, które będą organizowane
w odstępach dwumiesięcznych 


Warunki współpracy:

1. ORGANIZATOR: Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zobowiązuje się do następujących działań promocyjnych na rzecz SPONSORA:

2. W celu realizacji niniejszej Umowy SPONSOR zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Organizatora:ZAPISY, DOTACJE, DAROWIZNY PROSZĘ WPŁACAĆ NA RACHUNEK: 
Oddział Zachodniopomorski PTP

Nr konta: 31 1020 4795 0000 9202 0156 0184

Zapraszamy firmy na wystawianie swoich stanowisk w trakcie posiedzeń i konferencji Zachodniopomorskiego Oddziału PTP.


Szczegóły do uzgodnienia:
Przewodniczący Oddziału Zachodniopomorskiego PTP

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
tel : 0 602 672 812
peregud@tstd.pl

SIEDZIBA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTP
71-252 Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1
Rachunek: 31 1020 4795 0000 9202 0156 0184 PEKAO S.A.